Keratoconus

 

VAN WEEZEL

 

 

OPTOMETRI

Hvad er Keratoconus

 

Keratoconus er en ikke-inflamatorisk øjensygdom, hvor hornhinden udtyndes og ændrer facon. Keratoconus udvikler sig forskelligt og

rammer ofte begge øjne. Hornhindens facon og brydning bliver ofte uregelmæssig, hvilket kan medvirke til ekstreme synsfejl, og som kan 

være svære at korrigere med briller eller almindelige kontaktlinser. Den hyppigste behandling til korrektion er speciel-fremstillede kontakt-linser, som ofte må tilpasses i et formfast design. Formfaste kontaktlinser kan reducere øjets uregelmæssige overflade ved hjælp af væske mellem øje og kontaktlinse. I mild grad af keratoconus er det muligt at korrigere uregelmæssig synsfejl med specielle bløde kontaktlinser. 

 

Keratoconus & behandling

 

Det er ikke muligt at kurere keratoconus, men forebyggende behandling kan stoppe udviklingen ved anvendelse af en teknik kaldet UV Cross linking. Behandlingen tilbydes primært på Glostrup og Aarhus Øjenafdeling. Behandlingen foregår i lokalbedøvelse og kræver ingen ind-

læggelse. Øjenlægen "løfter" hornhindens yderste epithel for derefter at dryppe med B-vitamin kombineret med UV-stråling. En metode

som forstærker hornhinden og mindsker progression af øjensygdommen. Studier nationalt og internationalt viser en success på 90%.

I klinikken har vi mange års erfaring med screening af keratoconus og anvender teknologi som hornhindetopografi samt optisk udredning til vurdering af keratoconus. I tilfælde af mistanke om progression henviser vi til Glostrup eller Aarhus Øjenafdeling.

 

Transplantation & ny hornhinde

 

Det er muligt for personer med keratoconus at få en ny hornhinde, som oftest tilbydes hvis hornhinden pga arvæv er uklar eller forhold gør, at det ikke er muligt at tilpasse kontaktlinser. Der findes en række forskellige teknikker alt afhængig af hornhindens tilstand. Se yderligere information om typer transplantationer via følgende link http://keratoconus.dk/keratoconus/hornhindetransplantation

 

Keratoconus & kontaktlinser

 

Der findes flere muligheder indenfor kontaktlinser end nogensinde før. Vi har et bredt sortiment af alle relevante kontaktlinser til keratoconus. Klinikken har en høj ekspertise, når det gælder udredning af synsfunktion og valg af kontaktlinser til personer med keratoconus. Første valg vil ofte være kornealinser, som er små formfaste kontaktlinser. Kornealinsen tilpasses på den uregel-mæssige hornhinde, og kan derfor være krævende at tilpasse til øjets facon. Kornealinsen vil oftest give den bedste synskvalitet og de bedste betingelser i forhold til ilt og opretholdelse af hornhindens(kornea) fysiologi. Klinikken har flere forskellige design indenfor kornealinser, og vi designer selv linserne i svære tilfælde.

 

Alternativet til kornealinsen er sklerallinsen, som er en større formfast kontaktlinse, som tilpasses på sklera, den hvide senehinde. Hvis hornhinden er udtalt uregelmæssig, vil sklerallinsen anvendes som alternativ til kornealinsen. Sklerallinsen skal påfyldes med fysiologisk saltvand før linsen påsættes øjet. På grund af linsens store diameter, kan det virke intimiderende at isætte den store linse, men sklerallinsen vil ofte føles behagelig, da den stort set ikke bevæger sig på øjet.

 

Den teknologiske udvikling indenfor bløde kontaktlinser giver flere med keratoconus mulighed for brug af bløde design.

Bløde kontaktlinser er mere og mere en hyppigere optisk mulighed i takt med, at flere med keratoconus får forebyggende behandling med UV Cross Linking. Dog er det vigtig at vurdere synskvaliteten med en blød kontra formfast kontaktlinse.